मूळ संख्या 1 ते 1000 पर्यंतच्या | Prime Numbers in Marathi

Prime numbers in marathi आज आपण अविभाज्य संख्यांच्या जगात शोध घेत आहोत, जो गणिताचा एक मूलभूत पैलू आहे.  इंग्रजी भाषेत ह्यांना मूलभूत संख्या असे संबोधले जाते.  मूळ संख्या म्हणजे काय आणि मूळ संख्या 1 ते 100 पर्यंतच्या मूळ संख्यांची यादी तुम्हाला देऊ. चला सुरुवात करूया.

मूळ संख्या म्हणजे काय ? 1 ते 100 पर्यंतच्या मूळ संख्या | prime numbers in marathi  

prime numbers in marathi


मूळ संख्या म्हणजे काय ? 1 ते 100 पर्यंतच्या मूळ संख्या | prime numbers in marathi  

prime numbers in marathi : आजच्या हा लेखात आपण गणितातील अत्यंत उपयुक्त भाग मूळ संख्या बद्दल माहिती प्राप्त करणार आहोत. मूळ संख्यांना इंग्रजी भाषेत prime number (प्राईम नंबर्स) म्हटले जाते. मूळ संख्या म्हणजे काय आणि मूळ संख्या 1 ते 100 मध्ये कोणत्या आहेत? ही सर्व माहिती पुढे देण्यात आली आहे. तर चला सुरू करूया.. 

Join Telegram group Join Now
Join Telegram group Join Now

मूळ संख्या म्हणजे काय? (mul sankhya / prime numbers in marathi)

मराठीत, मूळ संख्या, ज्याला ‘मूळ संख्या’ (मूलभूत संख्या) म्हणून संबोधले जाते, ती इंग्रजीत अविभाज्य संख्या म्हणून ओळखली जाणारी असते.  मूलत:, अविभाज्य संख्या ही अशी संख्या आहे जी केवळ 1 किंवा स्वतःच भागली जाऊ शकते.

READ  वजन कमी करण्यासाठी आयुर्वेदिक औषधे |Best Ayurvedic medicines for weight loss

उदाहरणार्थ, 5 ही संख्या विचारात घ्या. ती केवळ 1 किंवा 5 ने भागता येते, ती मूळ संख्या बनते.

अविभाज्य संख्या ही 1 पेक्षा मोठी एक सकारात्मक पूर्णांक असते ज्यामध्ये 1 आणि स्वतः व्यतिरिक्त कोणतेही सकारात्मक पूर्णांक विभाजक नसतात.  सोप्या भाषेत सांगायचे तर, अविभाज्य संख्यांना फक्त 1 आणि स्वतःच भागले जाऊ शकते, बाकी काहीच नाही.  मूळ संख्यांच्या उदाहरणांमध्ये 2, 3, 5, 7, 11 इत्यादींचा समावेश होतो.

Join Telegram group Join Now
Join Telegram group Join Now

1 to 100 mul sankhya – 1 ते 100 पर्यंतच्या मूळ संख्या

1 ते 100 मध्ये एकूण 25 मूळ संख्या आहेत, ज्या मी तुम्हाला पुढील प्रमाणे मांडून दिल्या आहेत.

2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19,23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89, 97

1 ते 1000 पर्यंतच्या मूळ संख्या | mul sankhya 1 to 1000

2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89, 97, 101, 103, 107, 109, 113, 127, 131, 137, 139, 149, 151, 157, 163, 167, 173, 179, 181, 191, 193, 197, 199, 211, 223, 227, 229, 233, 239, 241, 251, 257, 263, 269, 271, 277, 281, 283, 293, 307, 311, 313, 317, 331, 337, 347, 349, 353, 359, 367, 373, 379, 383, 389, 397, 401, 409, 419, 421, 431, 433, 439, 443, 449, 457, 461, 463, 467, 479, 487, 491, 499, 503, 509, 521, 523, 541, 547, 557, 563, 569, 571, 577, 587, 593, 599, 601, 607, 613, 617, 619, 631, 641, 643, 647, 653, 659, 661, 673, 677, 683, 691, 701, 709, 719, 727, 733, 739, 743, 751, 757, 761, 769, 773, 787, 797, 809, 811, 821, 823, 827, 829, 839, 853, 857, 859, 863, 877, 881, 883, 887, 907, 911, 919, 929, 937, 941, 947, 953, 967, 971, 977, 983, 991, 997.

READ  वजन कमी करण्यासाठी किती चालावे |How Much to Walk to Lose Weight

जोडमुळ संख्या म्हणजे काय ? 

1-100 मधील जोडमुळ संख्या, ज्या दोन मूळ संख्यामध्ये 2 चा फरक असतो. त्यास जोडमूळ संख्या म्हटले जाते. 

1 ते 100 मध्ये 8 जोड मूळ संख्यांच्या जोड्या आहेत. 1 ते 100 मधील जोड मूळ संख्या पुढील प्रमाणे आहेत.

3 व 5

5 व 7

11 व 13

17 व 19

29 व 31

41 व 43 

59 व 61

71 व 73

सममूळ संख्या म्हणजे काय? – सम मूळ संख्या कोणत्या?

सम मूळ संख्या म्हणजे अशी संख्या जी सम आणि मूळ दोन्ही आहे. गणितात ज्या संख्येला 2 ने पूर्ण भाग जातो तिला सम संख्या म्हणतात. म्हणून संख्या प्रणाली मध्ये 2 हि एकमेव सममूळ संख्या आहे. 

सर्वात लहान मूळ संख्या कोणती आहे?

READ  🎨चित्रकला निबंध मराठी|Essay On Drawing in Marathi 

2 ही सर्वात लहान मूळ संख्या आहे.  

1 ते 100 पर्यंतच्या मूळ संख्यांची बेरीज किती होते? 

1 ते 100 पर्यंतच्या मूळ संख्यांची एकूण बेरीज 24133 एवढी होते.

1 ते 1000 पर्यंतच्या मूळ संख्यांची बेरीज किती होते? 

1 ते 1000 पर्यंतच्या मूळ संख्यांची एकूण बेरीज 368213 एवढी होते.

Prime numbers in marathiतर प्रिय मित्रांनो, आम्‍ही नुकतेच मूळ संख्या 1 ते 1000 पर्यंतच्या | Prime Numbers in Marathi बद्दल महत्‍त्‍वपूर्ण माहिती शेअर केली आहे. आम्हाला विश्वास आहे की तुमच्या प्रश्नाचे उत्तर तर तुम्हाला मिळालेच असेल. तुमचे काही प्रश्न असल्यास, कृपया कमेन्ट मध्ये द्या, आणि आम्ही जलद उत्तरे देण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न करू. धन्यवाद.

Join Our WhatsApp Group!